Bir ekonomist olarak yazamasam olmazdı… Yaşayan her insanın en büyük gayesi, en büyük tutkusu ve olmazsa olmazı; Napolyon’un da deyimiyle para, para, para… Günümüz Türkiye’sinde artık ebeveynlerin dahi çocuklarının eğitiminde birinci önceliklerinin daha çok para kazanacağı bir mesleğe yönlendirmek olduğu su götürmez bir gerçek. Belki çok iyi bir ressam olacak yeteneğe sahip çocuğa tıp okuma […]